01 феб 2016

Naučno društvo Srbije

Izrada sajtova

Izrada novog sajta Naučnog društva Srbije, koje je osnovano davne 1969. godine. Cilj sajta je da upozna širu javnost sa aktivnostima društva, gde se pored informacija o društvu, statutu i ciljevima, redovno objavljuju i aktivnosti društva. U okviru novog sajta, opisan je rad društva od njegovog osnivanja i prikazane su biografije sa fotografijom svih dosadašnjih članova (biografije od približno 200 članova). U sklopu novog dizajna kreiran je i novi logo društva, nastao kao modernizacija prvobitnog logoa. Pri pripremi i unosu sadržaja, posebna pažna je posvećena SEO optimizaciji fotografija i tekstova, kako bi sajt bio što bolje pozicioniran na pretraživačima i dopreo do što šire internet javnosti.  Sajt je prilagođen prikazu na računaru, laptopu, tabletu, mobilnom telefonu, bez obzira na dijagonalu i rezoluciju ekrana.

Posetite sajt